Kameraovervåking

CORE IVA er et unikt overvåkingssystem som hindrer innbrudd før de skjer ved å oppdage farer via vår alarmstasjon og skremme inntrengere på høyttalere.

Sikkerhetskamera

Hva er CCTV?

Adgangskontroll

Kameraovervåking, ofte kalt closed-circuit television og forkortet CCTV, er bruk av fjernsynskameraer til visuell overvåkning, særlig av bygninger og områder. Metoden skiller seg fra tradisjonell kringkasting ved at TV-systemet er closed-circuit, altså at alle komponentene er koblet sammen ved hjelp av kabler eller andre direkte midler i et lukket system der som regel bare personer med tillatelse kan få se bildene.

CCTV

Hvorfor velge oss?

Adgangskontroll

Hindre innbrudd før de skjer

CORE IVA er helt unikt fordi man hindrer innbrudd før de skjer. Systemet oppdager farer via vår alarmstasjon og skremmer inntrengere på høyttalere. Se video nedenfor for mer informasjon.

Adgangskontroll

Alltid online

Uansett om du bruker CORE Kameraovervåking eller CORE IVA er vi alltid online og følger med 24/7. Vi får varsler dersom noe hos dere er koblet ut, skal rettes opp eller er feil.

Enten du ønsker et tradisjonelt anlegg eller kameraer som trigger alarm inn mot vår alarmsentral, har vi løsningen for din bedrift.

Adgangskontroll

Rask respons

Så fort vi får melding om noe utenom det vanlige responderer vi – enten ved å sende ut en kontrollør eller kontakte dere direkte, alt etter behov og avtale.

Se film

Se hvordan vi i CORE Security jobber og hvordan bestillingsprosessen vår foregår.

Stopp innbruddet før det skjer

I tillegg til et økonomisk tap vil en bedrift som utsettes for et tyveri eller innbrudd oppleve flere negative konsekvenser. For eksempel føler ansatte og ledelse seg ofte utrygge, som påvirker sykefravær og trivsel.

I tillegg kan man bli nødt til å gjøre arbeid på nytt. Leveranser man har lovet kan bli forsinket. Enkelte ting kan heller ikke erstattes. Det tar også tid å følge opp slike tyveri eller innbrudd etter anmeldelse. Selv med god forsikring og lav egenandel kan kostnaden, som følger et tyveri eller innbrudd bli høy.

Heldigvis er det enkelt å forebygge innbrudd med smarte sikkerhetsløsninger. Kameraovervåking og alarm skremmer vekk tyver og andre ubudne gjester. Det er rett og slett enklere for tyven å gå til neste objekt som er usikret. Våre kamera leverer klare 4K-bilder, som gjør det enkelt å gjenkjenne den som blir filmet.

Betjent alarmstasjon

Er ditt anlegg koblet opp til vår betjente alarmstasjon kan vi se hva som foregår på ditt område direkte. Vi kan gi beskjed via høyttalere om at de uvedkommende må fjerne seg og at politi/vekter er på vei.

Utro tjenere

I tillegg til uvedkommende som tar seg inn på et ulovlig område kan en bedrift også ha utro tjenere blant sine ansatte. Hvis man vet at verdisaker, kasse, lager og lignende er overvåket reduserer man fristelsen, og kan eventuelt gå inn i ettertid å se hvem som har vært inne ved en uønsket hendelse.

Hærverk og tagging

Hærverk og tagging skaper negativ energi. Det koster også penger å reparere. Med kameraovervåking reduseres sjansen for å bli utsatt for hærverk og tagging og dine ansatte kan heller bruke tid på planlagt vedlikehold. I tillegg gjør du det mindre sannsynlig at noen setter igjen søppel på ditt område.

GDPR

Datatilsynet har egne retningslinjer for hva og hvordan man kan overvåke. Det stilles også krav fra GDPR til hvordan personvernet skal ivaretas. Vi i Core Security passer på at du som kunde til enhver tid følger gjeldende krav og retningslinjer.