CORE logo

Tenk om hendelser ble oppdaget og reagert på i sanntid

>>>

intelligent video analyse

Intelligent Video Analyse

Dette er morgendagens teknologi som i stor grad kan erstatte mobile vektere og annen type vakthold.

De intelligente kameraene skanner til enhver tid dine predefinerte områder og varsler vår alarmstasjon ved inntrengere og andre avvik fra normalsituasjonen.

Vår alarmstasjon er bemannet med høykompetent personell kurset i intelligent video analyse teknologi. Ved varsel kan våre medarbeidere bruke, lys, lyd og kommunikasjon for avverging av trusselsituasjoner.

CORE Security samarbeider med Bosch, en ledende produsent av hard- og software i sikkerhetsbransjen. Dette gjør oss til et kompetansesenter for morgendagens sikkerhetsløsninger.

kameraovervåkning

Kameraovervåkning

Kameraovervåkning vil i effektivt redusere sannsynligheten for å bli utsatt for kriminelle anslag.

Kameraovervåkning gir erfaringsmessig også økt trygghet for de ansatte og bidrar i mange tilfelle til en raskere oppklaring.

ITV-løsningene kommer fra profesjonelle leverandører med velprøvd teknologi hvor kvaliteten er ivaretatt på best mulige måte. Er det høy bildekvalitet og god fargegjengivelse som er viktigst, skal det stå ute og hvordan er lysforholdene? Gode objektiver kan zoome helt ned til detaljnivå, og med utvidet synsvinkel fanger man opp bevegelser i et større område.

Med våre kameraovervåkningsløsninger sikrer du deg en ekstra medarbeider som er til stede 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

brannsikring

Brannsikring

Riktig brannsikring forhindrer spredning av brann og sikrer dine eiendeler fra brannskade. Våre konsulenter har mer enn 10 års erfaring med prosjektering og utførelse av brannsikkerhet.

Vi kartlegger, vurderer og planlegger tiltak for å bedre og sikre brannsikkerheten i nye og eldre bygninger.

FG godkjenning og de nyeste brannforskriftene er sentralt i vårt tilbud og våre kunder skal være sikre på at våre systemer holder alle bestemmelser.

Vi tilbyr også alarmsender som overfører brannalarmen til ditt lokale brannvesen. Vi tilbyr også nøkkelsafe. Hvis man ønsker overføring av alarm til brannstasjonen pålegger brannvesenet at man har en nøkkelsafe installert på lokasjonen.

adgangskontroll

Adgangskontroll

Et adgangskontrollsystem erstatter nøkler med kort og låser med kortlesere. Nøkkelkort som er på avveie slettes elektronisk uten kostbar utskiftning av låsesylindere og nøkler.

Elektronisk adgangskontroll er hensiktsmessig der mange personer trenger tilgang til ett eller flere områder, og hvor man ønsker tidsbestemte åpningstider. Registrering og sporing av bevegelser skjer iht. lov om personvern.

I mange tilfeller vil kravene til dynamikk, kontroll og høyere sikkerhet føre til at tradisjonelle låssystemer ikke strekker til. Elektronisk adgangskontroll åpner for full frihet og trygghet med dynamisk, levende låsplan, fullstendig nøkkelkontroll og høy sikkerhet.

I dag kan man i tillegg til kort også benytte seg av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning i adgangskontrollsystem.

Kontakt oss

Adresse:CORE Security AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Telefon:2CORESEC (22673732)
E-post:Anders Breilid, Daglig leder
anders@coresecurity.no